GIỚI THIỆU
 GIỚI THIỆU VỀ INTEBM
 
Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ Vật liệu xây dựng (Center For Infomation And Technology Transfer Of Construction Materials - INTEBM) thuộc Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam được Chủ tịch Hội thành lập tại Quyết định số 08/HVLXDVN ngày 01/02/2012 và được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ ngày 22/2/2012.
 
INTEBM là tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ về vật liệu xây dựng, có tâm huyết và lòng nhiệt tình trong nghiên cứu khoa học, tự nguyện tham gia đóng góp kinh nghiêm và công sức vào các hoạt động của Trung tâm nhằm mục tiêu phát triển ngành công nghiệp VLXD Việt Nam bền vững. 
 
Hoạt động của INTEBM lấy trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chuyên ngành, dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn chuyển giao công nghệ; thông tin khoa học và công nghệ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; hợp tác trong nước và quốc tế về Vật liệu xây dựng.
 
Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, là một đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ về Vật liệu xây dựng hoàn toàn tự chủ, trong điều kiện cơ sở vật chất hết sức khó khăn, INTEBM đã có những cố gắng trong việc phát triển Trung tâm thông qua việc Thành lập và phát triển Trang thông tin điện tử chuyên ngành VLXD (vatlieuxaydung.org.vn), tổ chức các sự kiện truyền thông chuyên ngành như Diễn đàn VLXD (BMF), Lễ Vinh danh các đơn vị thuộc ngành... và thực hiện một số đề tài nghiên cứu.
 
INTEBM mong muốn mở rộng hợp tác với với các Hội chuyên ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước, ở cùng lĩnh vực.
 
INTEBM rất mong nhận được sự cộng tác của các chuyên gia, sự hợp tác của các tổ chức chuyên môn, chuyên ngành, để cùng nhau phát triển.
 
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VLXD - INTEBM
Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.
Địa chỉ: P212, Tầng 2 nhà C, Số 235, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/Fax: 024 ‭6276 4286 - Hotline: 0905329019
Email: [email protected] - Website: intebm.vn.
Giám đốc: TS Thái Duy Sâm

Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 3 , Tổng truy cập: 210431
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter