THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG CHUYÊN NGÀNH
Xuất bản Kỷ yếu chương trình Diễn đàn VLXD - BMF2019

Xuất bản Kỷ yếu chương trình Diễn đàn VLXD - BMF2019

22/07/2021

Xuất bản Kỷ yếu chương trình Diễn đàn VLXD - BMF2019

Chi tiết
Tổ chức chương trình Diễn đàn Vật liệu xây dựng BMF 2019

Tổ chức chương trình Diễn đàn Vật liệu xây dựng BMF 2019

13/07/2021

Công nghệ tiên tiến trong sản xuất vật liệu xây dựng

Chi tiết
INTEBM tổ chức Hội thảo khởi động sự kiện chương trình BMF2019 - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh

INTEBM tổ chức Hội thảo khởi động sự kiện chương trình BMF2019 - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh

13/07/2021

INTEBM tổ chức Hội thảo khởi động sự kiện chương trình BMF2019

Chi tiết
Lễ truyền thông Vinh danh các doanh nghiệp VLXD

Lễ truyền thông Vinh danh các doanh nghiệp VLXD "Phát triển bền vững vì chất lượng công trinh"

13/07/2021

Lễ truyền thông Vinh danh các doanh nghiệp VLXD "Phát triển bền vững vì chất lượng công trinh"

Chi tiết
Tổ chức chương trình BMF2018 - Kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

Tổ chức chương trình BMF2018 - Kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

13/07/2021

Tổ chức chương trình BMF2018 - Kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

Chi tiết
Lễ Công bố các đơn vị đạt danh hiệu

Lễ Công bố các đơn vị đạt danh hiệu "Sản phẩm Vật liệu xây dựng tiêu biểu" năm 2016

13/07/2021

Lễ Công bố các đơn đạt đạt danh hiệu "Sản phẩm Vật liệu xây dựng tiêu biểu"

Chi tiết
Tổ chức Diễn đàn Vật liệu xây dựng BMF 2016 - Doanh nghiệp VLXD năng động, sáng tạo trong cạnh tranh và hội nhập.

Tổ chức Diễn đàn Vật liệu xây dựng BMF 2016 - Doanh nghiệp VLXD năng động, sáng tạo trong cạnh tranh và hội nhập.

13/07/2021

Tổ chức Diễn đàn Vật liệu xây dựng BMF 2016 - Doanh nghiệp VLXD năng động, sáng tạo trong cạnh tranh và hội nhập.

Chi tiết

Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 3 , Tổng truy cập: 210444
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter